Švajcarska Re Fondacija

Swiss Re Foundation

Švajcarska Re fondacija pruža podršku projektima koji se bave klimom, vodom, prirodnim nepogodama i društvom u cilju uspostavljanja održivosti životne sredine i institucija, naročito u zemljama u razvoju. Fondacija se primarno bavi jačanjem privrede kroz dugoročno osnaživanje postojećih ljudskih kapaciteta i infrastrukture u zemljama koje finansijski podržava.

Vrsta donatora

 • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Unutrašnji poslovi
 • Unutrašnji poslovi
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
 • Nauka i istraživanje
Životna sredina i klimatske promene
 • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Rad i zapošljavanje
 • Zdravstvo
 • Obrazovanje
Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
 • Ruralni razvoj

Naziv programa

Nagrada "RESOURCE"

Vrsta podrške

 • Nagrade
 • Pružanje usluga (contract service)
 • Tehnička podrška (savetodavna i logistička podrška)

Vrsta primaoca podrške

 • Organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i zadužbine, mediji, sindikati, verske zajednice, sportska udruženja i savezi, strukovna udruženja, veća nacionalnih manjina, političke partije)
 • Javna uprava (organi državne uprave, lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i dr)
 • Preduzetnici

Geografska oblast podrške

 • Cela Srbija

Period godine kada je planirano objavljivanje konkursa

Mart tekuće godine za odabir projekata za narednu godinu

Kontakt podaci donatora

Sandra Weinstock, Mythenquai 50/60 P.O. Box 8022, Zurich, Switzerland