Fondacija Tojota

The Toyota Foundation

Tojota fondacija dodeljuje bespovratna sredstva sa ciljem da doprinese kreiranju društva usmerenijeg na ljude i povećanju sreće među ljudima. Fondacija dodeljuje bespovratna sredstva za podršku istraživanju i radu na utvrđivanju širokog niza društvenih problema, sa fokusom na oblasti ljudskog i prirodnog okruženja, društvenog blagostanja i obrazovanja i kulture. Od samog početka, Tojota fondacija dodeljivala je bespovratna sredstva sa ciljem podrške projektima zasnovanim na predviđanjima, sa participatornom orijentacijom i međunarodnom perspektivom.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
  • Obrazovanje
Kultura
  • Kultura

Planirani programi za period 2017/2018

Naziv programaOtvori detalje programa

Program istraživačkih grantova Tojota fondacije za 2017. godinu "Istražnjivanje novih društvenih vrednosti"

Kontakt podaci donatora