Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Unija ornitologa Britanije

British Ornithologists' Union

Misija Unije ornitologa Britanije jeste promocija razumevanja i očuvanja sveta ptica, ornitologije u okviru naučne zajednice, kao i ornitologije kao naučne discipline pred širim krugom ljubitelja ptica. Sve grant i blagajničke šeme BOU otvorene su isključivo za njihove članove (svim članovima BOU dostupna su bespovratna sredstva, a članovima BOU koji su istraživači na početku karijere (Early-career researchers – ECR) blagajničke šeme). Jedini izuzetak predstavljaju oni koji potiču i još prebivaju i/ili rade u zemlji u razvoju (videti spisak) i koji mogu da se prijave bez članstva.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Pojedinci

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

  • Istraživačke organizacije/ Istraživači
  • Opšta zajednica – građani

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu predviđen za ovaj program

BOU nudi dve različite šeme dodele za one koji se bave ornitološkim istraživanjima. Mali istraživački grantovi BOU Dodeljuje se do £2000 po projektu usmerenom na direktnu podršku malim projektima i za delimično finansiranje istraživačkih projekata srednje veličine. Blagajnički fondovi BOU za razvoj karijere Cilj im je podrška kratkoročnim istraživačkim pozicijama za mlade ornitologe (ili one na početku karijere), između prvog i višeg studijskog programa ili neposredno po završetku višeg studijskog programa. Uspešni predlozi kombinovaće razvoj veština kandidata koje će biti korisne za njegovu ili njenu buduću karijeru u ornitologiji sa ozbiljnom naukom.

Kontakt podaci donatora

PO Box 417, Peterborough, United Kingdom, PE7 3FX

bou@bou.org.uk

Link do konkursa

https://www.bou.org.uk/