Unija ornitologa Britanije

British Ornithologists' Union

Misija Unije ornitologa Britanije jeste promocija razumevanja i očuvanja sveta ptica, ornitologije u okviru naučne zajednice, kao i ornitologije kao naučne discipline pred širim krugom ljubitelja ptica. Sve grant i blagajničke šeme BOU otvorene su isključivo za njihove članove (svim članovima BOU dostupna su bespovratna sredstva, a članovima BOU koji su istraživači na početku karijere (Early-career researchers – ECR) blagajničke šeme). Jedini izuzetak predstavljaju oni koji potiču i još prebivaju i/ili rade u zemlji u razvoju (videti spisak) i koji mogu da se prijave bez članstva.

Vrsta donatora

  • Međunarodni donatori (ambasade, fondacije i dr.)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Vrsta podrške

  • Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta primaoca podrške

  • Pojedinci

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Ciljna grupa podrške

  • Istraživačke organizacije/ Istraživači
  • Opšta zajednica – građani

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu predviđen za ovaj program

BOU nudi dve različite šeme dodele za one koji se bave ornitološkim istraživanjima. Mali istraživački grantovi BOU Dodeljuje se do £2000 po projektu usmerenom na direktnu podršku malim projektima i za delimično finansiranje istraživačkih projekata srednje veličine. Blagajnički fondovi BOU za razvoj karijere Cilj im je podrška kratkoročnim istraživačkim pozicijama za mlade ornitologe (ili one na početku karijere), između prvog i višeg studijskog programa ili neposredno po završetku višeg studijskog programa. Uspešni predlozi kombinovaće razvoj veština kandidata koje će biti korisne za njegovu ili njenu buduću karijeru u ornitologiji sa ozbiljnom naukom.

Kontakt podaci donatora

PO Box 417, Peterborough, United Kingdom, PE7 3FX

bou@bou.org.uk

Link do konkursa

https://www.bou.org.uk/