Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Agir Enseble Pour Les Droits Humans / Hitni fond za branitelje ljudskih prava

Sredstva se mogu dobiti za urgentnu podršku!

Naziv donatora

Agir Enseble Pour Les Droits Humans

Naziv programa/podrške

Emergency fund for human rights defenders

Podržani tematski prioriteti

Demokratske prakse; Zaštita životne sredine; Dobro upravljanje; Ljudska prava; Prava starosedelaca; LGBTQI+ prava; Ženska prava.

Rok za prijavu na konkurs

Konkurs je stalno otvoren!

stalni konkurs

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta nefinansijske podrške

Hitne žalbe; Nacionalno zagovaranje/kampanje/lobiranje

Prosečno vreme odgovora

od 10 do 12 dana

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Troškovi žalbe; Hitna medicinska pomoć; Pravni troškovi i sudski troškovi; Parnica; Plaćanje advokatskog krivičnog zastupanja; Psihosocijalni tretman; Preseljenje (samo u zemlji porekla)

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Popunjavanjem onlajn upita za kontakt.