Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Akademija za mlade profesionalce švedskog instituta

Naziv donatora

Švedski institut

Rok za prijavu na konkurs

01.04.2022

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Obuke (seminari, kursevi stranih jezika, letnji kursevi)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje, mladi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Akademija švedskog instituta za mlade profesionalce (SAIP) je program obuke razvijen za podizanje svesti, kapaciteta i otpornosti u praksi upravljanja. Program je namenjen mladim profesionalcima na Zapadnom Balkanu koji žele da prodube svoje znanje o modernom održivom upravljanju. Ovaj program obuke razvijen je za izgradnju novih mreža, znanja i praksi za povećanje transparentnosti, efikasnosti i otpornosti u javnoj upravi. Možete se prijaviti na SAIP ako ste državljanin ili stanovnik jedne od sledećih zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija, dobro vladate engleskim jezikom, imate relevantno visoko obrazovanje (najmanje tri godine), imate 35 godina ili ste mlađi (rođeni 1987.), vaš profesionalni profil je relevantan za tematski sadržaj modula po vašem izboru, niste nosioci dozvole za stalni boravak u Švedskoj. Zaposleni ste u jednoj od sledećih grupa: 1. Kreatori politike (političari, državni službenici, zaposleni u političkim partijama) 2. Državni službenici (nepolitički državni službenici koji rade u javnim organizacijama) 3. Radnici civilnog društva (zaposleni u OCD/NVO)

Kako se aplicira?

Možete se prijaviti za SAIP modul preko internet stranice odgovarajućeg organizatora (univerziteta domaćina). Linkovi ka univerzitetima su postavljeni na: https://si.se/en/apply/leadership-programmes/si-summer-academy-for-young-professionals-sayp-western-balkans/#how-to-apply Ako se prijavljujete za više od jednog modula, veoma je važno da module rangirate po svom izboru, jer možete biti primljeni samo na jedan od njih. Potrebno je da podnesete posebnu prijavu sa jedinstvenim motivacionim pismom za svaki modul koji ste odabrali. Preporučuje se da se prijavite za najviše dva modula koji odgovaraju vašim interesovanjima i profesionalnoj ulozi.