konkurs
istekao

Akcioni grantovi EU u oblasti socijalnog dijaloga

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

30.06.2022

do 17 h

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

više od milion dolara

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Evropska komisija (EK) objavila je otvoreni poziv za grantove EU za akciju u oblasti socijalnog dijaloga u okviru socijalnih prerogativa i posebnih nadležnosti (SOCPL). Ovaj poziv ima za cilj da doprinese promovisanju socijalnog dijaloga na međuindustrijskom i sektorskom nivou, razvoju evropskog socijalnog dijaloga i izgradnji i jačanju kapaciteta nacionalnih socijalnih partnera, posebno nakon krize Covid-a. Evropski socijalni dijalog se odnosi na diskusije, konsultacije, pregovore i zajedničke akcije koje uključuju organizacije koje predstavljaju bilo koju stranu industrije (poslodavci ili radnici).

Kako se konkuriše

Prijave se podnose pre isteka roka za poziv elektronskim putem preko Sistema za elektronsko podnošenje na portalu za finansiranje i tendere. Predlozi (uključujući anekse i propratnu dokumentaciju) moraju biti dostavljeni na obrascima koji se nalaze u sistemu za podnošenje. Predlozi moraju biti potpuni i sadržati sve tražene informacije i sve potrebne anekse i prateću dokumentaciju: - Prijavni obrazac Deo A - Prijavni obrazac Deo B - obavezni aneksi i prateća dokumenta (kao PDF fajlovi)