konkurs
istekao

Aktivne zajednice: solidarni odgovor na COVID-19

Naziv donatora

TRAG FONDACIJA

Rok za prijavu na konkurs

05.05.2020

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 500.000 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
  • Socijalna zaštita
  • Zdravstvo

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Oblasti podrške Mere prevencije: sve mere koje utiču na smanjenje posledica epidemije i urgentnog stanja u zemlji. Pod tim možemo podrazumevati ispunjenje svakodnevnih praktičnih potreba, dostupnosti mera zaštite, podela opreme kao što su maske, rukavice, sredstva za dezinfekciju. Edukacija i informisanje: sprovođenje kampanja u cilju jasnog, objektivnog i pravovremenog informisanja stanovništva o dostupnosti usluga i njihovim pravima, naročito za zajednice koje nemaju pristup internetu. Psihološka podrška i podrška očuvanju mentalnog zdravlja u uslovima vanrednog stanja Dostupnost socijalnih usluga: aktivnosti i mere kojima će se prilagoditi pružanje postojećih usluga u uslovima pandemije - dnevnih usluga, podrške za samostalni život, savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga, kao i podrška i savetovanje o ostvarivanju prava na te usluge. Podrška je namenjena jačanju kapaciteta pružalaca usluga da odgovore na potrebe za podrškom izvan uobičajenog načina rada, a kako bi se sprovele mere socijalne distance, izolacije, kao i odgovorilo na izazove koje te mere nose. Urgentno zastupanje i pristup pravdi: mobilizacija građana i kampanje za zaštitu prava građana u slučaju izmene pravila i propisa u uslovima vanrednog stanja. Ova oblast podrške odnosi se i na pravnu pomoć i savetovanje u kolektivnim naporima da se očuvaju radna i ljudska prava. Tehnološka rešenja za prilagođavanje uslovima samoizolacije: online platforme koje mogu olakšavati rad od kuće i učenje, obezbeđuju besplatne kulturne i umetničke sadržaje, platforme za distanciranu socijalizaciju i slično. Poziv za prijavu projekata je stalno otvoren, a na svakih 15 dana će se praviti presek prijava i sprovoditi proces odlučivanja o dodeli donacija. Prvi rok za prijavu je 21. april 2020. godine.