Aktivne zajednice

Naziv donatora

Trag fondacija

Rok za prijavu na konkurs

14.07.2019

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 200.000 do 400.000 RSD po projektu

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Aktivizam građana

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Vaš projekat može trajati od 6 meseci do godinu dana

Posebni zahtevi donatora

Podrška se daje za udruženja građana i neformalne grupe koje: ● pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti, ● zastupaju opšte interese svoje zajednice, ● imaju godišnji prihod koji ne prelazi 1.200.000,00 dinara (za udruženja) i ● nalaze se na teritoriji Srbije Pod neformalnim grupama podrazumevaju se grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u zajednici i nisu formalno registrovane.

Projektna dokumentacija

Formular_za_koncept_ideje.docx

Kako se konkuriše

Predstavite vašu ideju popunjavanjem Formulara za koncept ideje, koji ćete poslati elektronski, na adresu: prijave@tragfondacija.org