Alumni program malih grantova Američke ambasade

Naziv donatora

Američka ambasada u Beogradu

Rok za prijavu na konkurs

17.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 5.000 do 45.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Mediji
  • Mediji
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • rodna ravnopravnost, OSI

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Alumni program malih grantova, namenjen alumnistima programa razmene Vlade SAD, ima za cilj da promoviše liderstvo i umrežavanje alumnista, kao i da olakša saradnju sa Ambasadom SAD u Beogradu u strateškim oblastima za budućnost Srbije: ekološka svest, jačanje vladavine prava, promovisanje ekonomskog razvoja, suzbijanje nasilnog ekstremizma i promocija medijske pismenosti i kritičkog mišljenja. Da bi bili kvalifikovani za razmatranje, kandidati moraju da učestvuju u USG - sponzorisanom Programu razmene. Potrebna su sledeća dokumenta: a. Jedan od sledeća dva oblika: • SF-424 (Zahtev za federalnu pomoć – organizacije) ako je podnosilac prijave organizacija; iliSF-424-I (Zahtev za federalnu pomoć -- pojedinci) ako je podnosilac fizičko lice; b. SF-424A (Informacije o budžetu za negrađevinske programe) c. SF-424B (Uveravanja za programe koji nisu u izgradnji) ako je podnosilac • pojedinac; • organizacija čija registracija u SAM.gov još uvek čeka. d. Obrazac prijave za grant za 2023. fiskalnu godinu (fiskalna godina 2023.). e. Opis opravdanja budžeta (Ekcel tabela): Nakon popunjavanja SF-424A f. Prilozi • CV od 1 strane ili biografija ključnog osoblja koje je predloženo za program • Pisma podrške od programskih partnera u kojima se opisuju uloge i odgovornosti svakog partnera, ako je primenljivo. • Ako vaša organizacija ima Pregovarački sporazum o indirektnoj stopi troškova (NICRA) I uključuje NICRA troškove u budžetu, vaša najnovija NICRA treba da bude uključena kao PDF fajl. • Službena pisma dozvole, ako su potrebna za programske aktivnosti. • Ako još uvek niste završili registraciju za SAM.gov, snimak ekrana sa SAM.gov koji pokazuje da ste započeli proces.

Kako se aplicira?

Svi materijali za prijavu moraju biti dostavljeni mejlom na: BelgradeAlumni@state.gov.