Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Alumni program malih grantova Američke ambasade

Naziv donatora

Američka ambasada u Beogradu

Rok za prijavu na konkurs

17.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 5.000 do 45.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Mediji
  • Mediji
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • rodna ravnopravnost, OSI

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Alumni program malih grantova, namenjen alumnistima programa razmene Vlade SAD, ima za cilj da promoviše liderstvo i umrežavanje alumnista, kao i da olakša saradnju sa Ambasadom SAD u Beogradu u strateškim oblastima za budućnost Srbije: ekološka svest, jačanje vladavine prava, promovisanje ekonomskog razvoja, suzbijanje nasilnog ekstremizma i promocija medijske pismenosti i kritičkog mišljenja. Da bi bili kvalifikovani za razmatranje, kandidati moraju da učestvuju u USG - sponzorisanom Programu razmene. Potrebna su sledeća dokumenta: a. Jedan od sledeća dva oblika: • SF-424 (Zahtev za federalnu pomoć – organizacije) ako je podnosilac prijave organizacija; iliSF-424-I (Zahtev za federalnu pomoć -- pojedinci) ako je podnosilac fizičko lice; b. SF-424A (Informacije o budžetu za negrađevinske programe) c. SF-424B (Uveravanja za programe koji nisu u izgradnji) ako je podnosilac • pojedinac; • organizacija čija registracija u SAM.gov još uvek čeka. d. Obrazac prijave za grant za 2023. fiskalnu godinu (fiskalna godina 2023.). e. Opis opravdanja budžeta (Ekcel tabela): Nakon popunjavanja SF-424A f. Prilozi • CV od 1 strane ili biografija ključnog osoblja koje je predloženo za program • Pisma podrške od programskih partnera u kojima se opisuju uloge i odgovornosti svakog partnera, ako je primenljivo. • Ako vaša organizacija ima Pregovarački sporazum o indirektnoj stopi troškova (NICRA) I uključuje NICRA troškove u budžetu, vaša najnovija NICRA treba da bude uključena kao PDF fajl. • Službena pisma dozvole, ako su potrebna za programske aktivnosti. • Ako još uvek niste završili registraciju za SAM.gov, snimak ekrana sa SAM.gov koji pokazuje da ste započeli proces.

Kako se aplicira?

Svi materijali za prijavu moraju biti dostavljeni mejlom na: BelgradeAlumni@state.gov.