Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Ambasada Republike Slovačke u Srbiji raspisala je Poziv za podnošenje predloga projekata za male grantove u 2020.godini

Naziv donatora

Ambasada Republike Slovačke u Srbiji

Rok za prijavu na konkurs

15.10.2020

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 40.000,00 EUR

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
  • Zdravstvo
  • Obrazovanje

Geografska pokrivenost

  • Kosovo *

Kako se aplicira?

Konkursna dokumentacija obuhvata: 1. Obrazac prijave za finansijski doprinos 2. Završni izveštaj 3. Finansijski izveštaj (tabela budžeta). Rok za podnošenje projektnih predloga je 15. oktobar 2020. Projektni predlozi treba da se pošalju elektronskim putem (branchemb.pristina@mzv.sk) i u papirnom obliku Ambasadi Republike Slovačke (Kancelarija za vezu Republike Slovačke u Prištini).