Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

ASCO Međunarodni program grantova za inovacije

Naziv donatora

ASCO

Rok za prijavu na konkurs

31.08.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do $20,000

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo

Podržane ciljne grupe

  • Opšta zajednica – građani

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

1 godina

Posebni zahtevi donatora

Organizacija koja aplicira: Mora biti organizacija sa dobrotvornim ciljem registrovana kao neprofitna kod relevantnog nacionalnog organa ili mora biti vladina agencija. Ova organizacija će upravljati sredstvima granta za jedinu svrhu projekta. Primeri potencijalnih neprofitnih organizacija su medicinska društva ili udruženja, organizacije za zastupanje, fondacije, bolnice i univerziteti. Mora se nalaziti u zemlji koju je Svetska banka kategorisala kao zemlju sa niskim, srednjim ili višim dohotkom. Mora da radi najmanje jednu punu godinu, da ima prihvatljivu upravljačku strukturu i procese i da bude solventna, sa ili bez podrške Međunarodnog granta za inovacije. Trebalo bi da ima iskustva u sprovođenju aktivnosti sa opipljivim rezultatima. Glavni istraživač: Mora biti član ASCO-a (bilo koja kategorija članstva) ili da je podneo prijavu za članstvo sa aplikacijom za grant. Mora biti državljanin ili stalni stanovnik zemlje koju je Svetska banka definisala kao zemlju sa niskim dohotkom, niže-srednje ili više srednjeg dohotka, i da trenutno boravi u toj zemlji. Mora biti povezan sa organizacijom koja podnosi zahtev.

Potrebna dokumentacija

2023-IIG-RFP.pdf

Kako se aplicira?

Svi materijali za prijavu moraju biti na engleskom jeziku i moraju biti dostavljeni preko portala za prijavu. Prijave u papiru ili prijave poslate e-mailom ili faksom neće biti prihvaćene.