konkurs
istekao

BACID fond – Treći poziv za dostavljanje projektnih predloga

Naziv donatora

BACID

Rok za prijavu na konkurs

15.06.2020

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Drugo

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Javna Uprava
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Kako se konkuriše

Podnošenje biografija svih stručnjaka u prijavi je obavezno i ima eliminacioni karakter. Aplikacioni paket se šalje elektronskim putem na adresu: bacid@kdz.or.at

Link do konkursa

http://www.bacid.eu/Calls