konkurs
istekao

BCSDN raspisuje poziv za Ad-Hoc grantove podrške za 2022. godinu

Naziv donatora

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva

Rok za prijavu na konkurs

01.09.2022

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

10.000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Ad-hoc grantovi podržavaju OCD, mreže OCD i neformalne inicijative i građanske pokrete u realizaciji hitnih intervencija, potrebnih zbog nepredvidivih promena uslova u kojima rade ili jedinstvenih, vremenski ograničenih prilika za uticaj, i u implementaciji inovativnih pristupa u promovisanju građanskog prostora ili obnavljanju ustaljenih praksi OCD. Poziv ima za cilj da doprinese ostvarivanju dva glavna cilja Hub-a: povoljnije okruženje za civilno društvo i efikasnije, transparentnije i odgovornije civilno društvo. Maksimalni iznos grant podrške je 10.000 evra, a maksimalno trajanje intervencije je dva meseca.

Kako se konkuriše

Prijave se podnose elektronski na: regionalhub@balkancsd.net.