BCSDN raspisuje revidirani poziv za podnošenje predloga projekata za Ad-Hoc grantove podrške

Naziv donatora

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva

Rok za prijavu na konkurs

20.12.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 10.000,00 EUR

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Regionalna saradnja na unapređivanju prostora za delovanje OCD

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Ovaj poziv je otvoren do isplate svih sredstava, ali najkasnije do 20. decembra 2021. godine sa ciljem stvaranja povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva i stvaranje uticajnih, odgovornih i transparentnih OCD.

Kako se aplicira?

Prijave se dostavljaju elektronskim putem na mejl regionalhub@balkancsd.net sa naslovom: Application for Ad-Hoc Support Grant - Regional Hub.