Bespovratna podsticajna sredstava za energetski održive farme

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

Rok za prijavu na konkurs

21.07.2017

Ko može da konkuriše?

  • Preduzetnici
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 3.000.000 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Energija
  • Energija
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Ciljna grupa podrške

  • Opšta zajednica – građani
  • Poljoprivrednici

Geografska oblast podrške

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;

Kako se konkuriše

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije (sajta) Sekretarijata. Obrazac prijave se podnosi overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave u zatvorenoj koverti sa naznakom ''NE OTVARATI'' i nazivom konkursa. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku: http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/aktuelni-konkursi/item/543-eof2017