Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Bespovratna sredstva za bračne parove na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Naziv donatora

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova

Rok za prijavu na konkurs

30.09.2017

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 1.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Unutrašnji poslovi
  • Migracije
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Stanovanje
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Ruralni razvoj

Podržane ciljne grupe

  • Deca i mladi – opšta populacija
  • Opšta zajednica – građani
  • Poljoprivrednici
  • Seosko stanovništvo

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Učesnici i učesnice konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs: 1. da jedan od učesnika konkursa nije stariji od 40 godina života; 2. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti; 3. da nisu vlasnici/suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina; 4. da je bar jedan supružnik/partner u radnom odnosu; 5. da imaju najmanje 5 godina neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine; 6. da tržišna vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 2.000.000,00 dinara.

Kako se aplicira?

Prijava na konkurs podnosi se Zavodu lično ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6, sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom“.