Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

COSME grantovi za modnu industriju i turizam

Naziv donatora

Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)

Rok za prijavu na konkurs

19.10.2017

17:00

Ko može da aplicira?

  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici
  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Ukupan iznos sredstava za Temu 1: 1.600.000 €
Ukupan iznos sredstava za Temu 2: 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
  • Turizam

Podržane ciljne grupe

  • Privredna društva

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Kome je namenjen: Aplikanti moraju da formiraju međunarodni konzorcijum – poslovnu mrežu sačinjenu od privatnih ili institucija javnog prava (private and public entities) koji pružaju podršku start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima, a među kojima: – Poslovni inkubatori, akceleratori i druge relevantne organizacije za podršku start-up i sektoru MSP, – Nosioci javnih ovlašćenja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, – Profitne organizacije. Konzorcijum moraju da čine najmanje četiri pravna subjekta iz tri zemlje EU ili zemalja članica COSME.

Kako se aplicira?

Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva moguće je jedino da se izvrši elektronskim putem preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koji poslovni subjekt mora da otvori kako bi podneo prijavu za korišćenje sredstva iz COSME programa. Pre podnošenja prijave svi članovi konzoricjuma (kooridnator i partneri) moraju da budu registrovani u Registru korisnika (Beneficiary Register) – http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html.