Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

DEMOKRATSKI IZBORI I POLITIČKI PROCESI

Naziv donatora

Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)

Rok za prijavu na konkurs

12.07.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

više od milion dolara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Ciljevi poziva za predlog projekta su: 1. Izgraditi kapacitete zainteresovanih strana, uključujući građane, medije, civilno društvo, političke stranke i vladu za unapređenje političkih sloboda i uspostavljanje demokratskih političkih procesa. 2. Podsticati učešće svih građana i društvenih grupa u izbornim i političkim procesima identifikovanjem i adresiranjem socijalnih, ekonomskih, pravnih i političkih prepreka za učešće. 3. Poboljšati demokratsko upravljanje i kvalitet predstavljanja u čitavom političkom sistemu, uključujući podržavanje napora zemalja za izgradnju reprezentativnih višestranačkih sistema i zakonodavnih tela, i poboljšanje reakcije vladajućih institucija na građane. 4. Olakšati razvoj mehanizama odgovornosti i nadzora za odgovorno i demokratsko upravljanje, kako unutar države, tako i od strane građana i civilnog društva. 5. Promovisati odgovarajuću upotrebu tehnologije u političkim procesima, istovremeno ublažavajući njene negativne posledice. 6. Olakšati građanima pristup tačnim informacijama o politici i političkim procesima. 7. Promovisati izborni integritet i zdravu izbornu administraciju u potrazi za slobodnim, fer i konkurentnim izbornim procesima. 8. Olakšati razvoj i sprovođenje procesa izgradnje konsenzusa i pravnih okvira, uključujući mirovne procese, ustavnu reformu i podršku tokom političkih tranzicija i demokratskih procesa. 9. Ohrabriti mirne političke procese i sprečiti i ublažiti izborno nasilje.

Kako se aplicira?

Prijave se podnose u dva odvojena dela. Tehnički deo prijave se odnosi na tehničke aspekte projekta, a Biznis deo predstavlja troškove i odnosi se na rizike i druga pitanja u vezi sa budžetom. Oba dela moraju imati naslovnu stranu sa osnovnim podacima o organizaciji i projektu. Tehnički deo sadrži biografije ključnog osoblja, mapu organizacije i listu relevantnih projekata. Deo prijave koji se odnosi na budžet proekta sadrži popunjene formulare SF424, SF 424A i SF 424B koji su dostupni na: www.grants.gov Prijave se podnose elektronskim putem na: girby@usaid.gov