DIGITALNA INKLUZIJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Naziv donatora

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice

Rok za prijavu na konkurs

12.07.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 50.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • OSI, IT

Podržane ciljne grupe

  • Osobe sa invaliditetom

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Program za digitalno uključivanje testira inicijative i rešenja specifičnih izazova sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u kontekstu raseljenja

Kako se aplicira?

Registracijom, prijavom na UNHCR nalog i praćenjem uputstva za prijavljivanje u datoj onlajn aplikaciji