konkurs
istekao

Dobrotvorni fond “Volant” prihvata projektne predloge u sklopu fonda za ublažavanje uticaja COVID-19 pandemije

Naziv donatora

Dobrotvorni fond "Volant"

Rok za prijavu na konkurs

31.07.2022

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 45.000 £

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
Ostalo
  • Humanitarna pomoć, zdravlje, COVID-19

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

do tri godine

Posebni zahtevi donatora

Dobrotvorni fond "Volant" prihvata prijave od dobrotvornih organizacija koje pokazuju snažan fokus na ublažavanje socijalne deprivacije i pružanje pomoći ranjivim grupama koje su posebno pogođene pandemijom Covid-19. Prijave za medicinsku opremu i proizvodnju ili distribuciju zaštitnih sredstava će takođe biti razmatrane.

Kako se konkuriše

Onlajn popunjavanjem kontrolne liste podobnosti, nakon toga fondacija šalje elektronskom poštom dalja uputstva zaintersovanim stranama koje su podone za dobijanje granta.