EMPK: Mali i veliki grantovi 2021-22

Naziv donatora

EMPK

Rok za prijavu na konkurs

17.01.2022

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 100.000 £

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Umetnost

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

do dve godine

Posebni zahtevi donatora

Program nudi male i velike grantove za dokumentovanje sistema znanja o materijalima koji su ugroženi i u opasnosti su da nestanu. Ovo uključuje sisteme znanja povezane sa izradom, upotrebom, popravkom i ponovnom namenom materijalnih objekata, prostora, arhitekture, performansa i okruženja. Da bi se kvalifikovali za ove grantove, ovi sistemi znanja se i dalje moraju aktivno razvijati ili barem praktikovati u živom sećanju nosilaca znanja. EMKP ne podržava rad na revitalizaciji izgubljene ili zaboravljene tradicije. Metode dokumentacije mogu uključivati, ali nisu ograničene na, film, audio zapise, fotografije, pisane beleške, mape, 3D slike i crteže. Uspešni podnosioci prijava moraju se složiti da digitalne kopije ovih zapisa predaju digitalnom skladištu EMKP Britanskog muzeja. Kandidati iz celog sveta mogu se prijaviti za grantove bez obzira na nacionalnost, iako moraju biti povezani sa institucijom koja može da obezbedi nezavisni nadzor i izveštaje EMKP -u. Ne postoje ograničenja u vezi sa tim gde se predloženi radovi mogu izvoditi; međutim, velika prednost se daje projektima u regionima i zemljama u kojima postoji ograničena finansijska podrška za istraživanje.

Kako se konkuriše

Prijave se podnose onlajn putem portala za prijavu: https://britishmuseum.submittable.com/submit