Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Erazmus+ Projekat inkluzije DiscoverEU

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

04.10.2022

do 11h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 1.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Mladi i adolescenti

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 3 do 18 meseci

Posebni zahtevi donatora

Program se odnosi na: neprofitne organizacije, udruženja, NVO; javna tela na lokalnom, regionalnom, nacionalnom nivou; socijalna preduzeće; profitna tela aktivna u društvenoj odgovornosti; neformalna grupa mladih ljudi osnovana u državi članici EU ili trećoj zemlji koja je povezana sa programom Erazmus+. Podnosilac prijave može biti svaka organizacija ili grupa koja ispunjava uslove, osnovana u državi članici EU ili trećoj zemlji koja je povezana sa Programom. Akcija DiscoverEU je osmišljena za grupe od jednog do pet mladih ljudi koji imaju manje mogućnosti, iz iste su zemlje i žele da se okupe na kraći period kako bi putovali Evropom. Organizacije ili grupe mladih dobijaju projektno finansiranje i podršku da to urade. Projekat se sastoji od četiri faze: planiranje; priprema; implementacija pre i tokom putovanja; i praćenje nakon putovanja. DiscoverEU Inclusion je deo Erazmus+ programa. Erazmus+ nastoji da promoviše jednake mogućnosti i pristup, inkluziju i pravičnost u svim svojim aktivnostima. Organizacije treba da osmisle pristupačne i inkluzivne projektne aktivnosti, uzimajući u obzir stavove učesnika sa manje mogućnosti i uključuju ih u procese donošenja odluka. Mlada osoba ima pravo na podršku za inkluziju od 100 € i individualnu podršku od 62 € dnevno u trajanju od najviše 21 dan. Ako je mladoj osobi potrebna dodatna podrška za inkluziju, onda se ovi troškovi mogu nadoknaditi.Potrebno je čuvati priznanice vezane za ove dodatne podrške za uključivanje. Organizacija ima pravo da dobije 100 € za svaku uključenu mladu osobu sa manje mogućnosti kao doprinos jediničnim troškovima za organizaciju aktivnosti.

Kako se aplicira?

Registracijom i popunjavanjem onlajn formulara na: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629