Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

ERAZMUS+ „SAVEZI ZA INOVACIJE” – OTVOREN KONKURS ZA 2021. GODINU

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

07.09.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

 • Organizacije civilnog društva
 • Javna uprava
 • Obrazovne ustanove
 • Privredna društva
 • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 4 miliona evra

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
 • Industrija, uključujući MSP
 • Građevina
 • Turizam
 • Nauka i istraživanje
Transport
 • Transport i skladištenje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Zdravstvo
 • Obrazovanje
Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Geografska pokrivenost

 • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 2 do 3 godine, odnosno 4 godine

Posebni zahtevi donatora

Ciljevi Saveza za inovacije mogu se postići konkurisanjem za jedan ili oba Lota (organizacija može biti uključena u više Lotova): Lot 1: Savezi za obrazovanje i preduzeća Savezi za inovacije su partnerski, transnacionalni projekti koji okupljaju preduzeća i pružaoce usluga stručnog i visokog obrazovanja, koji dele zajedničke ciljeve i rade zajedno na podsticanju inovacija, novih veština i preduzetničkog razmišljanja, u okviru jednog ili nekoliko različitih ekonomskih sektora. Visina EU granta za projekat koji traje dve godine iznosi 1 milion evra, dok za projekat od tri godine iznosi 1.5 miliona evra. Lot 2: Savezi za sektorsku saradnju u veštinama Savezi za sektorsku saradnju u veštinama imaju za cilj uspostavljanje novih strateških pristupa i saradnje, koji se fokusiraju na rešenja vezana za razvoj veština u određenom ekonomskom sektoru ili u oblastima u kojima se sprovodi Pakt za veštine. Ovom vrstom projekata mora biti obuhvaćen jedan od 14 industrijskih ekosistema: turizam, transport, automobilska industrija, vazduhoplovstvo i odbrana, građevinska industrija, poljoprivredno-prehrambena industrija, intenzivne industrije sa niskom emisijom ugljenika, tekstilna industrija, kreativne i kulturne industrije, digitalne industrije, obnovljiva energija, elektronika, maloprodaja, socijalna i lokalna ekonomija i zdravstvo. Minimalni sastav konzorcijuma čine najmanje dvanaest organizacija iz osam različitih programskih zemalja. Ovi projekti traju četiri godine i visina EU granta iznosi 4 miliona eura.

Kako se aplicira?

Kao podnosilac prijave, odnosno koordinator projekta, može biti bilo koja ustanova iz programske zemlje koja učestvuje na projektu. Prijave za Lot 1 i Lot 2 se podnose Izvršnoj agenciji za projekte u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA) elektronskim putem kroz propisani elektronski formular na platformi. Sva pitanja u vezi sa pravilima konkurisanja možete postaviti slanjem mejla na:EACEA-EPLUS-ALLIANCES@ec.europa.eu.