Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

EREF-ov Program grantova za istraživanje

Naziv donatora

Fondacija za obrazovanje i istraživanje životne sredine (EREF)

Rok za prijavu na konkurs

01.05.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 do 500.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Podržane ciljne grupe

  • Akademska zajednica

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

2 do 3 godine

Posebni zahtevi donatora

Fondacija za obrazovanje i istraživanje životne sredine (EREF) poziva za prijave za Program grantova za istraživanje u  svim oblastima integrisanog upravljanja čvrstim otpadom, sa jakim fokusom na održivost  upravljanja čvrstim otpadom. Teme pred-predloga moraju se odnositi na prakse održivog upravljanja čvrstim otpadom u sledećim područjima: Minimizacija otpada Reciklaža Konverzija otpada u energiju, biogoriva, hemikalije ili druge korisne proizvode. To uključuje, ali nije ograničeno na sledeće tehnologije: Otpad u energiju Anaerobna digestija Kompostiranje Ostale tehnologije termičke ili biološke konverzije. Strategije za promociju preusmeravanja ka većoj i boljoj upotrebi (npr. preusmeravanje organskih proizvoda, analiza tržišta, optimizovano upravljanje materijalom, logistika itd.) Odlaganje na deponije

Potrebna dokumentacija

EREF_Pre-proposal_Template.docx

Kako se aplicira?

Svi pred-predlozi se podnose putem onlajn prijave na nezavisnoj platformi InfoReady.