Evropska komisija pokreće projekat AIPlan4EU

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

31.01.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 30.000 do 90.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
Ostalo
  • Biznis i industrija, inovacije

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 7 meseci

Posebni zahtevi donatora

Svaki kandidat mora potvrditi da: • organizacija nije u likvidaciji ili da nije preduzeće u poteškoćama • projekat je zasnovan na originalnim radovima i ubuduće, svi predviđeni razvoji su oslobođeni prava trećih strana, ili su jasno navedeni. • nije isključen iz mogućnosti dobijanja sredstava EU prema odredbama kako nacionalnog tako i zakona EU ili odlukom nacionalnog ili EU organa.

Kako se aplicira?

Registracijom i popunjavanjem onlajn formulara za prijavu.