Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Evropska komisija: Zalaganje za demokratiju (HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01)

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

14.03.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Predlozi u okviru ovog poziva treba da ispitaju ulogu afekta i emocija (kao što su nada, ljutnja, sreća, strah, nezadovoljstvo, frustracija, solidarnost, mržnja, zavist, stid, ponos, poniženje, itd.) u evropskim demokratijama, kako su u interakciji sa vrednostima, identitetima, iskustvima i verovanjima i kako to utiče na demokratije i demokratsko upravljanje. Koristeći longitudinalne analize i poređenja među zemljama, predlozi bi doprineli razumevanju načina na koji promenljivi emocionalni pejzaži, osećanja, norme prikazivanja i promene u popularnim osećanjima utiču na praksu i vrednosti koje su ključne za demokratsku politiku. Primeri ovoga mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, učešće i političku mobilizaciju; trendove glasanja; poverenje, dezinformacije i post-istine; identitetskepokrete; aktivizam i društvene pokrete; kolektivno delovanje i kolektivnu odgovornost; ekstremizam, itd. Ohrabruju se predlozi da razmotre političke narative, kampanje i stilove rukovođenja koji se zasnivaju na takvoj emocionalnoj politici, kao i ulogu tradicionalnih i društvenih medija u negovanju takvih javnih emocija. Pozivaju se da koriste aktuelne događaje kao studije slučaja. Klimatske promene, pandemiju COVID-19 i njene posledice, kao i agresiju Ukrajine od strane Rusije, koji izazivaju niz kolektivne emocije (anksioznost, pesimizam, nostalgija, itd.), koje imaju šire društvene i političke implikacije. Odgovori zasnovani na emocijama na ove krize (npr. okrivljavanje drugih, neprijateljstvo van grupe, nada u bolju budućnost, kolektivna solidarnost, itd.) bili su u korelaciji sa socio-demografskim i političkim faktorima (uključujući nepoverenje u političke institucije i lidere, percepciju u/ efikasnost, nezainteresovanost za politiku itd.) što može imati uticaja na obrasce političkog učešća. Šta bi to moglo biti? I na koje načine se može povećati emocionalna otpornost u Evropi nakon pandemije? Predlozi se takođe podstiču da se procene ulogu i upotrebu emocija u političkoj komunikaciji. Pored toga, predlozi treba da osmisle i pilotiraju inovativne načine za izgradnju emocionalne dimenzije demokratija za negovanje i promovisanje demokratskih praksi i evropskih vrednosti. Oni takođe treba da daju konkretne smernice o tome kako bolje osluškivati emocionalne potrebe građana i uzeti ih u obzir prilikom izrade politika, u cilju povećanja poverenja. Ovo uključuje istraživanje boljih načina za komuniciranje politika zasnovanih na dokazima koje rezonuju sa emocionalnim potrebama građana i stvaraju emocionalne veze. Predlozi takođe mogu da iznesu obuku ili aktivnosti za podizanje svesti kako bi se obezbedilo informisano donošenje odluka. Konačno, predlozi treba da obezbede snažnu bazu dokaza i scenarije koji gledaju u budućnost oko nastalih društvenih interakcija i koncepata komunikacije za nadolazeću eru digitalnih univerzuma i isprepletenog stvarnog i virtuelnog života. U vreme kada društveni mediji monetizuju emocije, i sa rastućom popularnošću metaverzuma i multiverzuma, trebalo bi istražiti kako emocije prikazane u digitalno posredovanoj komunikaciji i koje proizilaze iz komunikacije mogu uticati na demokratije. Istraživači se podstiču da koriste kombinaciju metoda iz različitih oblasti, da izgrade nove i mešovite metode istraživanja, koncepte i teorije koje omogućavaju razumevanje međuigre između emocija i demokratske politike. Studije slučaja mogu uključiti zemlje izvan Evropske unije i pridružene zemlje, sa ciljem da se uporedi rasvetli ciljno geografsko područje.

Kako se aplicira?

Svi predlozi moraju biti dostavljeni elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere sistema za podnošenje. Obrazac za prijavu će imati dva dela: • Deo A (popunjava se direktno onlajn) sadrži administrativne informacije o organizaciji podnosiocu zahteva (budući koordinator i korisnici i povezana lica), sažeti budžet za predlog i pitanja vezana za poziv; • Deo B (preuzet sa sistema za podnošenje, popunjen i zatim sastavljen i ponovo postavljen kao PDF u sistem) sadrži tehnički opis projekta. • Aneksi i prateća dokumenta biće direktno dostupni u sistemu za podnošenje i moraju biti otpremljeni kao PDF datoteke (ili drugi formati koje sistem dozvoljava).