Evropski zeleni pojas poziva predloge projekata za zaštitu prirodnih resursa

Naziv donatora

Evropski zeleni pojas

Rok za prijavu na konkurs

11.04.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Mala i srednja preduzeća

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 40.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 12 do 24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Ciljevi predloga su: očuvanje i/ili restauracija biodiverziteta i usluga ekosistema; održivo korišćenje biodiverziteta, prirodnih resursa i usluga ekosistema; ublažavanje klimatskih promena i prilagođavanje na osnovu ekosistema; ekološko obrazovanje i izgradnja lokalnih kapaciteta.

Kako se aplicira?

Prijave se podnose mejlom na: bestbelt@europeangreenbelt.org BESTbelt je dizajniran kao dvostepeni poziv. Podnosioci prijava će prvo podneti koncept za svoje projekte, a ako budu uspešni biće pozvani da podnesu pun predlog.