konkurs
istekao

FINANSIRANJE OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA U CILjU PODSTICANjA AKTIVIZMA I VOLONTIRANjA MLADIH

Naziv donatora

Centar za građansko delovanje

Rok za prijavu na konkurs

18.07.2017

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Od 30.000 do 100.000 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Filantropija i volonterizam
  • Filantropija i volonterizam

Ciljna grupa podrške

  • Opšta zajednica – građani
  • Volonteri

Geografska oblast podrške

  • Gradovi
  • Gradske opštine

Predviđeni period trajanja projekta

12.8.2017-31.10.2017

Posebni zahtevi donatora

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Južnobanatskog i Beogradskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.Udruženje mladih mora biti upisano u Jedinstvenu evidenciju Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Projektna dokumentacija

formular-za-prijavu.docx

Kako se konkuriše

Pošaljite popunjen obrazac za pisanje predloga ideje omladinskog volonterskog projekta do 18. jula 2017. godine na email: nvocegrad@yahoo.com ili poštom na sledeću adresu: Radenka Rankovića 13, 11500 Obrenovac, sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.