Finansiranje Programa U Oblastima Omladinskog Sektora Koji Su Odobreni Od Strane Evropske Komisije

Naziv donatora

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Rok za prijavu na konkurs

07.08.2020

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Unapređenje međunarodne i regionalne saradnje u oblasti omladine i osnaživanje mladih za veće učešće u društvu i međunarodnoj zajednici

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Kako se konkuriše

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta ili šalje poštom (običnom poštom, post ekspres, kurirskom službom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom stigne na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno do 7. avgusta 2020. godine do 15:30 časova. Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje). Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata dostupna je u prilogu.