GLD kratkoročni grantovi za istraživanje

Naziv donatora

Institut za upravljanje i lokalni razvoj univerziteta u Geteborgu (GLD)

Rok za prijavu na konkurs

11.04.2023

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

25.000 SEK

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje, istraživanje

Podržane ciljne grupe

  • Akademska zajednica

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Zainteresovani kandidati treba da pošalju sledeće: • Predlog koji uključuje opis projekta/plan istraživanja (ne više od 5 str.), raspored rada i detaljnu procenu budžeta. • Procena budžeta treba da bude u švedskim krunama i ne sme da uključuje finansiranje za plate podnosioca zahteva, ali može uključivati sredstva za platu istraživača ili slično. • Aktuelna biografija • Uzorak prethodno napisanog rada na engleskom jeziku (objavljeni rad, referat sa konferencije, poglavlje knjige, itd.)

Kako se aplicira?

Registracijom i onlajn popunjavanjem prijave: https://form.jotform.com/230514154402341