konkurs
istekao

Globalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa i inkluzija osoba sa invaliditetom

Naziv donatora

Kancelarija Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od katastrofa (UNDRR))

Rok za prijavu na konkurs

27.06.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 20.000 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • OSI

Ciljna grupa podrške

  • Osobe sa invaliditetom

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Aktivnosti projekata mogu da uključuju sledeće: seminare, radionice, treninge; aktivnosti na izgradnji kapaciteta; aktivnosti institucionalnog jačanja i zagovaranje.

Kako se konkuriše

Pravilno popunite sve odeljke prijavnog obrasca, uključujući i potrebne dokumente (skenirana kopija potvrde o registraciji NVO, biografije osoblja itd.) i budžet eksel listove i pošaljite kompletan paket za prijavu (obrazac za prijavu, proračunski eksel listovi, potvrda o registraciji, biografije osoblja itd.) na: undrrgrantproposal@un.org cc: dannenmann@un.org