Globalni Eba fond za adaptaciju zasnovanu na ekosistemima za prilagođavanje štetnih efekata klimatskih promena

Naziv donatora

Globalni EbA fond

Rok za prijavu na konkurs

28.04.2023

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 50.000 do 250.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Klimatske promene

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Prijave se moraju dostaviti na engleskom jeziku. Zvanični dokumenti organizacije i unosi u registar moraju biti prevedeni na engleski jezik.

Kako se aplicira?

Svi dokumenti za prijavu moraju biti dostavljeni putem e-pošte na: Submit.EbAFund@iucn.org. Kandidati takođe moraju da popune obrazac za podnošenje.