konkurs
istekao

Godišnja medijska nagrada za najbolјe medijske tekstove i priloge na temu borbe protiv diskriminacije i promovisanja ravnopravnosti i tolerancije

Naziv donatora

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Rok za prijavu na konkurs

05.09.2017

Ko može da konkuriše?

  • Pojedinci

Vrsta podrške

Nagrade

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
  • Slobodan pristup informacijama
Mediji
  • Mediji

Ciljna grupa podrške

  • Opšta zajednica – građani

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo na učešće na konkursu imaju novinari i novinarke svih štampanih i elektronskih, lokalnih i nacionalnih medija registrovanih u Srbiji, koji su objavili tekstove/priloge na temu konkursa, u periodu od 5. septembra 2016. do 5. septembra 2017. godine. Pravo učešća imaju i studenti i studentkinje novinarstva sa akreditovanih državnih i privatnih fakulteta u Srbiji, koji su objavili tekstove/priloge u studentskim medijima na temu i u formi koja je zadata na konkursu, u periodu od 5. septembra 2016. do 5. septembra 2017. godine. Oni će se takmičiti van navedenih kategorija, a pobednicima će biti dodelјena posebna zahvalnica.

Kako se konkuriše

Medijske tekstove i priloge potrebno je poslati u periodu od 5. juna do 5. septembra 2017. godine na: poverenik@ravnopravnost.gov.rs. Prijava za konkurs treba da sadrži medijski prilog/tekst i kraću biografiju sa kontaktima autora/autorke. Format prijave: za radio i televiziju – link sa emitovanim prilogom, za štampane i internet medije – link i objavlјen tekst u PDF formatu.