Grant za obnovu pejzaža

Naziv donatora

Program ugroženih pejzaža

Rok za prijavu na konkurs

23.09.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

više od milion dolara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Svaki tim treba da identifikuje vodećeg partnera koji će preuzeti odgovornost za realizaciju projekata. Vodeći partneri moraju biti neprofitne organizacije, uključujući (na primer) nacionalne, regionalne i međunarodne NVO; organizacije socijalnih preduzeća. Kandidati pozvani da podnesu ceo predlog za Fazu 2 moraće da dostave dokaze da su finansijski stabilni (pružanjem revizorskih izveštaja iz poslednje 2 godine). Od kandidata kojima se dodeli bespovratna pomoć očekuje se da imaju obezbeđenu saglasnost i sva potrebna ovlašćenja za projekat od vlade ili drugih zakonodavnih tela pre isplate bilo kakvih sredstava.

Potrebna dokumentacija

ELP-EoI-Guidance-4.pdf

Kako se aplicira?

Popunjavanjem onlajn prijave po uputstvima iz priloženog dokumenta Smernica. Pitanja u vezi sa popunjavanjem prijave mogu se poslati na: s.sanders@jbs.cam.ac.uk.