Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi Američkog instistuta za fiziku namenjeni arhiviranju

Naziv donatora

Američki institut za fiziku (AIP)

Rok za prijavu na konkurs

21.10.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 10.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Svrha ovog programa je da pomogne i podstakne arhive da preduzmu značajne projekte za očuvanje, obradu, inventarizaciju, sređivanje, opisivanje ili katalogiziranje zbirki u istoriji moderne fizike i srodnih oblasti kao što su astronomija, geofizika, optika i akustika. Podobnost je ograničena na arhivske projekte iz istorije moderne fizike i srodnih oblasti. Mogu se prijaviti sva arhivska spremišta u SAD i inostranstvu, uključujući arhive na univerzitetima, korporacijama, istorijskim društvima, vladinim laboratorijama, itd. Pojedinci nemaju pravo da se prijave. Rad koji nije obuhvaćen ovim programom uključuje usmenu istoriju, katalogizaciju knjiga i projekte koji se fokusiraju na očuvanje naučnih podataka. Prihvatljivo je snimanje mikrofilmova za očuvanje i preformatiranje originalnih audio-vizuelnih izvora. Sredstva granta se mogu koristiti samo za pokrivanje direktnih troškova vezanih za očuvanje, inventarisanje, sređivanje, opisivanje ili katalogizaciju odgovarajućih zbirki. Troškovi mogu uključivati arhivski materijal za skladištenje i plate/beneficije osoblja, ali ne režijske ili druge indirektne troškove. Prednost će imati projekti srednje veličine ili veći za koje će grant biti uparen od strane matične organizacije ili drugih izvora.

Kako se aplicira?

Slanjem sledećih materijala: 1. Pismo za prijavu od najviše tri stranice koje opisuje prirodu i istraživački ili obrazovni značaj zbirk e za istoriju nauke. U pismu treba jasno da se navede istorijski značaj materijala i njihova priroda. 2. Plan rada: Plan rada treba da sažeto opisuje konkretne ciljeve, proizvode koji će biti kreirani, korišćene procedure i vremenski raspored. Generalno, procedure treba da odražavaju savremene arhivske standarde (na primer, obrada treba da bude u skladu sa priručnicima Društva američkih arhivista ili sličnim autoritetima; katalogizacija treba da bude u skladu sa standardima kao što su Anglo-američka pravila katalogizacije II i Describing Archives: A Content Standard). Od uspešnih kandidata biće zatraženo da pošalju kopije svih pomagala za pronalaženje kreiranih kao deo projekta granta Centru za istoriju fizike Američkog instituta za fiziku 3. Budžet za projekat, koji takođe treba jasno da identifikuje da li će se za projekat koristiti dodatna sredstva (bilo trenutno dostupna ili predviđena). 4. Biografije osoblja 5. Preliminarni inventar (ako je dostupan) poštom, faksom ili e-poštom na: Melanie Mueller, Director Niels Bohr Library & Archives American Institute of Physics One Physics Ellipse College Park, MD 20740 nbl@aip.org