Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi Evropske komisije Erazmus + za izgradnju kapaciteta u oblasti sporta

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

07.04.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 do 200.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rekreacija/sport

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od jedne do tri godine

Posebni zahtevi donatora

Projekti izgradnje kapaciteta su transnacionalni i uključuju najmanje 4 organizacije iz najmanje 3 zemlje: Najmanje 1 organizaciju iz 2 različite države članice EU i treće zemlje povezane sa Programom i najmanje 2 organizacije iz najmanje 1 kvalifikovane treće zemlje koje nisu povezane sa Programom Regiona 1.

Kako se aplicira?

Za akcije kojima upravlja Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA), relevantni dokumenti po akciji su otvoreni za podnošenje na Portalu sa mogućnostima finansiranja i tendera.