Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi Evropske komisije u oblasti obrazovanja dece i mladih sa migrantskim poreklom

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

12.10.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

više od milion dolara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Ostalo
  • Izbeglice i azilanti, deca i mladi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Fokus će biti na adresiranju sledećih prioritetnih oblasti kako bi se obezbedilo inkluzivno obrazovanje dece i mladih sa migrantskim poreklom: Stručno usavršavanje nastavnika i rukovodilaca škola; Obezbeđivanje sveobuhvatne i višedimenzionalne procene kompetencija novopridošle dece izbeglica i mladih; Priznavanje kvalifikacija novopridošlim učenicima i studentima; Podrška usvajanju jezika školovanja uz održavanje postojećeg(ih) jezika(a) i kulture; Mentalno zdravlje i dobrobit učenika izbeglica i imigranata, socijalno i emocionalno učenje, suočavanje sa traumama kroz obrazovanje; Prevencija diskriminacije, maltretiranja, upravljanje međukulturalnim sukobima; Nastava o migracijama, sukobima, ratu; Inkluzivna digitalizacija; Holistička podrška integraciji koja uključuje porodice i šire zajednice.

Kako se aplicira?

Svi predlozi podnose se direktno onlajn preko portala za finansiranje i tendere Elektronskog sistema podnošenja. Podnošenje predloga je proces u 2 koraka: a) kreirajte korisnički nalog i registrujte svoju organizaciju Da bi koristili sistem za prijavu (jedini način prijave), svi učesnici treba da kreiraju korisnički nalog za prijavu u EU. Kada imate EULogin nalog, možete da registrujete svoju organizaciju u Registru učesnika. Kada registracija završi, dobija se devetocifreni identifikacioni kod učesnika (PIC). b) dostavite predlog Pristupite sistemu za elektronsko podnošenje putem stranice sa temama. Pošaljite svoj predlog u 3 dela, na sledeći način: • Deo A uključuje administrativne informacije o organizacijama koje se prijavljuju (budući koordinator, korisnici, povezana lica i pridruženi partneri) i sažeti budžet predloga. Popunite ga direktno na mreži; • Deo B (opis akcije) pokriva tehnički sadržaj predloga. • Aneksi