Grantovi Fonda za borbu protiv dečijeg rada

Naziv donatora

Privredna agencija Holandije

Rok za prijavu na konkurs

28.10.2021

do 15 h

Ko može da aplicira?

  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 475.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
Ostalo
  • Mladi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Jedan od uslova za prijavu je da vaša kompanija pronađe partnere. Kompanija mora imati partnerstvo sa: drugom kompanijom u istom sektoru; drugom organizacijom, kao što su NVO ili sektorske organizacije; lokalnim vlastima, školom, decom i roditeljima. Vaše partnerstvo se mora sastojati od najmanje: 1 holandske kompanije 1 NVO, i 1 lokalne kompanije.

Kako se aplicira?

Popunjeni obrazac za prijavu i priloge poslati e -poštom na adresu fbk@rvo.nl. Priloge popuniti na engleskom jeziku. Uključiti potrebne potpise, takođe i potpise partnera.