konkurs
istekao

Grantovi Komesarijata za izbeglice i migracije

Naziv donatora

Komesarijat za izbeglice i migracije

Rok za prijavu na konkurs

16.06.2017

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Minimalni iznos sredstava po zahtevu iznosi 50.000, a maksimalni 500.000 RSD.

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Unutrašnji poslovi
  • Migracije
Kultura
  • Kultura

Ciljna grupa podrške

  • Azilanti
  • Migranti
  • Raseljena i izbegla lica

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Od 3 do 6 meseci

Posebni zahtevi donatora

Konkursna dokumentacija, sa napomenom za "Javni poziv za finansiranje predloga programa" predaje se lično na pisarnici Komesarijata za izbeglice i migracije, ul. Narodnih heroja 4, Novi Beograd, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova ili se dostavlja putem pošte preporučeno