konkurs
istekao

Grantovi Misije OEBS u Srbiji – Youth Engagement through Civic Education

Naziv donatora

Misija OEBS u Srbiji - OSCE Mission to Serbia

Rok za prijavu na konkurs

18.10.2017

12:00 CET (local time)

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje