Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi Nivano fondacije za izgradnju mira i suživota

Naziv donatora

Nivano fondacija za mir

Rok za prijavu na konkurs

22.10.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 7.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • Izbeglice i azilanti, deca i mladi, razvoj zajednica, smanjnje siromaštva, IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Polja koja ispunjavaju uslove za podršku: • Društvene aktivnosti zasnovane na duhu verskih principa Društvene aktivnosti zasnovane na duhu religioznih principa definišu se kao one koje se preduzimaju za dobrobit i mir pojedinca i zajednice, kako fizički tako i duhovni, zasnovane na duhu religioznih principa koji proizilaze iz poštovanja prema Bogu, Budi ili drugoj univerzalnoj duhovnoj stvarnosti. Ovo posebno uključuje mirovne aktivnosti u vezi sa obrazovanjem, volonterskim radom, razvojnom saradnjom, zaštitom životne sredine, ljudskim pravima ili socijalnim problemima starijih u duhu verskih principa koji prevazilaze verske granice. • Aktivnosti na lokalnom nivou raspoređene u lokalnoj zajednici Aktivnosti za vitalizaciju lokalnih zajednica kroz interdisciplinarne radionice i sastanke sa posebnim naglaskom na saradnju grupa i pojedinaca iz različitih organizacija i verskih grupa. Očekuje se da će lokalne zajednice samostalno doći do nekih novih vrednosti. Primeri bi bili radionice i terenski programi koji bi inspirisali ljude da razmišljaju o tome kako su ljudi koji žive u dalekim zemljama povezani sa njihovim životima, ili da podstakne razvoj lokalnih aktivnosti u kojima ljudi „razmišljaju globalno, a deluju lokalno” • Praktične aktivnosti, kratkoročne ili dugoročne, direktno vezane za izgradnju mira. Aktivnosti koje podstiču aktivnosti ne samo u sopstvenoj oblasti već i u drugim oblastima i mogu biti kreativni i pionirski modeli za ostvarivanje mira. NPF takođe obraća pažnju na sledeće tačke: • Aktivnost treba da bude specifična i da ima za cilj ozbiljna pitanja u društvu. • Aktivnost koja pristupa problemu koristeći inovativne i efikasne metode. • Ishod aktivnosti ima održivost i ima širok uticaj.

Kako se aplicira?

Sistem za prijavu se prenosi na električni onlajn sistem za prijavu. Onlajn obrazac za prijavu za grant aktivnosti može se sprovesti samo u propisanom periodu prihvatanja. popunjen obrazac za prijavu poslati elektronskom poštom na: npfgrant@npf.or.jp