Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi Partnerstva otvorenih vlada za inovacije

Naziv donatora

Evropska unija

Rok za prijavu na konkurs

09.07.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

50.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje, IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Grantovi su otvoreni za one organizacije koje: 1. Rade u aktivnim zemljama članicama POV i lokalnim jurisdikcijama (Lokalni članovi POV i Lokalne jurisdikcije koje učestvuju u nacionalnim procesima POV) u regionu Istočnog partnerstva. 2. Zastupaju novinare, civilno društvo, partnerstva privatnog sektora i civilnog društva, partnerstva vlade i civilnog društva u traganju za projektom koji ima potencijal da se kroz nacionalni / lokalni proces POV-a iz plana održi bilo da: Pokazuje način na koji će se predlog smatrati potencijalno opredeljenim za predstojeće akcione planove POV-a; Koriisti rezultate iz postojeće obaveze POV akcionog plana (na primer korišćenjem podataka objavljenih kao deo obaveze POV-a ili iskorišćavanjem mogućnosti za učešće stvorenih postojećim obavezama POV-a) Poboljšava postojeće ili predložene ciljeve u akcionim planovima POV-a. 3. Sposobani su da projektu posvetiže značajnu energiju i vreme za sprovođenje ideje i dosledan napredak ka završetku. Posvećeni su učešću u aktivnostima na poboljšanju početnog predloga, uključujući rad sa drugim zainteresovanim stranama. 4. Spremni su da njihovu ideju ponove drugi . 5. Posjeduju radno znanje engleskog ili ruskog jezika za postizanje koristi od grupnih seminara i razmene. 6. Pozdravljaju predloge za prototipove, poboljšanja postojećih alata i platformi ili replikaciju alata i platformi pokrenutih negde drugde (u skladu sa bilo kojim zahtevima o autorskim pravima). Podstiču podnošenje prijava praćenih prototipovima, jasnim razvojnim planom i jasnim planom za podizanje svesti i angažovanje. Cilj ovih grantova je da podrže razvoj ili umnožavanje mrežnih alata i platformi, komplementarno zagovaranje i strategije angažovanja kako bi građanskom društvu ili građanima omogućili da drže odgovornim svoje vlade. Želi se podstaći saradnja između civilnog društva i vladinih aktera u stvaranju inovacija koje čine jedno od sledećeg: 1. Omogucuju građanima da nadgledaju budžete, rashode i isplate, uključujući budžetska izdvajanja za programe oporavka i obnove od Covid-19; 2. Obezbeđuju korisničke interfejse za podatke u državnom vlasništvu, uključujući vizuelizaciju podataka, analizu ili alate za poslovnu inteligenciju kako bi se ojačala sposobnost građana da otkriju prevare ili korupciju (npr. za upotrebu podataka o ugovorima, stvarnih vlasnika kompanija, izjave o imovini itd.) ); 3. Omogućavaju građanima nadzor i povratne informacije o javnim službama i pristup mehanizmima pravnog leka.

Kako se aplicira?

Zainteresovane organizacije šalju popunjeni paket zahteva i sve odgovarajuće prateće materijale.Paket za prijavu sadrži: Obrazac za prijavu i Obrazac budžeta. Popunjene prijave treba poslati e-poštom na: eap@opengovpartnership.org Nakon izbora, korisnik granta će se dogovoriti o vremenskom roku za inkubaciju i implementaciju sa Odeljenjem za podršku POV-a, uz konsultacije sa POV kontaktom / MSF i / ili relevantnim vladinim agencijama ili organizacijama civilnog društva u zemlji primene.