Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi podrške lokalnim samoupravama

Naziv donatora

Evropska komisija - European Commission

Rok za prijavu na konkurs

20.10.2017

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Od 120.000 € do 200.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Lokalna samouprava
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Podržane ciljne grupe

  • Lokalne organizacije
  • Zaposleni u organima lokalne samouprave i autonomnih pokrajina

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Ko-aplikanti mogu biti organizacije civilnog društva, regionalne razvojne agencije, gradske opštine i druge institucije i organizacije čiji je osnivač Republika Srbija.
Prijave moraju biti na engleskom jeziku.

Kako se aplicira?

Concept note zajedno sa pripadajućom ček-listom i izjavom glavnog aplikanta mora se podneti u jednom originalu i 3 kopije u veličini A4, svaka povezana.
Elektronska verzija koncepta se takođe mora podneti. CD sa konceptom u elektronskom formatu takođe mora biti uključen, zajedno sa papirnom verzijom, u zapečaćenoj koverti. Elektronski fajl mora sadržati potpuno istu prijavu kao priložena štampana verzija.
Na koverti mora stajati referentni broj i naziv konkursa, kao i puno ime i adresa glavnog aplikanta sa natpisima "Not to be opened before the opening season" i "Ne otvarati pre zvanične sednice za otvaranje predloga projekata".
Prijave slati na adresu:
Ministarstvo finansija
Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije
Odeljenje za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje
Sremska, 3-5/VII sprat, Kancelarija 701, Beograd, 11000