Grantovi podrške regionalnim akcijama civilnog ruštva

Naziv donatora

Fond za Zapadni Balkan (WBF)

Rok za prijavu na konkurs

23.12.2021

do 16 h

Ko može da aplicira?

 • Organizacije civilnog društva
 • Javna uprava
 • Obrazovne ustanove
 • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 15.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
 • Javna Uprava
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
 • Nauka i istraživanje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Obrazovanje
Kultura
 • Kultura
Civilno društvo
 • Civilno društvo
Međunarodna saradnja
 • Međunarodna saradnja
Ostalo
 • OSI, rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

 • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 3 do 10 meseci

Posebni zahtevi donatora

Specifični cilj četvrtog poziva WBF/EU za dostavljanje predloga projekata je da doprinese regionalnoj i prekograničnoj saradnji i jačanju regionalne kohezije u regionu. Tematske oblasti ovog poziva za podnošenje predloga su sledeće: 1. Kulturna saradnja 2. Obrazovanje i naučna razmena 3. Održivi razvoj Projekat koji se se bavi bilo kojim od specifičnih ciljeva poziva, mora ukjučiti pitanja koja se odnose na različite oblasti: a) Rodna ravnopravnost i unapređenje jednakih mogućnosti. b) Zaštita i unapređenje prava etničkih manjina, uključujući njihovo učešće u donošenju odluka. c) Integracija osoba sa fizičkim i mentalnim invaliditetom. d) Zaštita i promocija dečijih prava i unapređenje učešća dece u procesima donošenja odluka. e) Demokratski standardi, antidiskriminatorne prakse i dobro upravljanje. f) Životna sredina i klimatske promene. Glavni aplikant mora delovati sa najmanje dva projektna partnera. Strane u partnerstvu moraju doći iz najmanje tri različite ugovorne strane WBF-a (WB6). Partneri moraju da zadovolje iste kriterijume podobnosti koji se primenjuju na glavnog podnosioca prijave. Potencijalni partneri na projektu mogu se identifikovati na stranici: http://www.facebook.com/groups/WBFPartnershipPlatform/

Potrebna dokumentacija

Guidelines_for_Applicants.pdf

Kako se aplicira?

Prijave se podnose putem sistema prijavljivanja koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Fonda: https://www.wbfportal.org/applicant/ Sistem na mreži će pružiti detaljne informacije o aneksima koji su ugrađeni u sistem. (Aneksi A, B i C) Projektna prijava uključuje sledeću dokumentaciju: 1. Aneks A. Prijavni formular (SGMS) 2. Aneks B. Budžet (SGMS) 3. Aneks C. Izjava glavnog podnosioca prijave (preuzeti, potpisati, skenirati i otpremiti u OGMS)