Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi podrške regionalnim akcijama civilnog ruštva

Naziv donatora

Fond za Zapadni Balkan (WBF)

Rok za prijavu na konkurs

23.12.2021

do 16 h

Ko može da aplicira?

 • Organizacije civilnog društva
 • Javna uprava
 • Obrazovne ustanove
 • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 15.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
 • Javna Uprava
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
 • Nauka i istraživanje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Obrazovanje
Kultura
 • Kultura
Civilno društvo
 • Civilno društvo
Međunarodna saradnja
 • Međunarodna saradnja
Ostalo
 • OSI, rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

 • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 3 do 10 meseci

Posebni zahtevi donatora

Specifični cilj četvrtog poziva WBF/EU za dostavljanje predloga projekata je da doprinese regionalnoj i prekograničnoj saradnji i jačanju regionalne kohezije u regionu. Tematske oblasti ovog poziva za podnošenje predloga su sledeće: 1. Kulturna saradnja 2. Obrazovanje i naučna razmena 3. Održivi razvoj Projekat koji se se bavi bilo kojim od specifičnih ciljeva poziva, mora ukjučiti pitanja koja se odnose na različite oblasti: a) Rodna ravnopravnost i unapređenje jednakih mogućnosti. b) Zaštita i unapređenje prava etničkih manjina, uključujući njihovo učešće u donošenju odluka. c) Integracija osoba sa fizičkim i mentalnim invaliditetom. d) Zaštita i promocija dečijih prava i unapređenje učešća dece u procesima donošenja odluka. e) Demokratski standardi, antidiskriminatorne prakse i dobro upravljanje. f) Životna sredina i klimatske promene. Glavni aplikant mora delovati sa najmanje dva projektna partnera. Strane u partnerstvu moraju doći iz najmanje tri različite ugovorne strane WBF-a (WB6). Partneri moraju da zadovolje iste kriterijume podobnosti koji se primenjuju na glavnog podnosioca prijave. Potencijalni partneri na projektu mogu se identifikovati na stranici: http://www.facebook.com/groups/WBFPartnershipPlatform/

Potrebna dokumentacija

Guidelines_for_Applicants.pdf

Kako se aplicira?

Prijave se podnose putem sistema prijavljivanja koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Fonda: https://www.wbfportal.org/applicant/ Sistem na mreži će pružiti detaljne informacije o aneksima koji su ugrađeni u sistem. (Aneksi A, B i C) Projektna prijava uključuje sledeću dokumentaciju: 1. Aneks A. Prijavni formular (SGMS) 2. Aneks B. Budžet (SGMS) 3. Aneks C. Izjava glavnog podnosioca prijave (preuzeti, potpisati, skenirati i otpremiti u OGMS)