Grantovi podrške sistemu EU za omogućavanje podsticajnog okruženja za civilno društvo

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

13.03.2023

do 12 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

72 meseca

Posebni zahtevi donatora

Vodeći aplikant je neprofitna organizacija civilnog društva ili krovna neprofitna OCD dok profitne organizacije mogu učestvovati samo izuzetno i u propisno opravdanim situacijama. Vodeći aplikant u slučaju oba LOT-a, mora imati najmanje jednog ko-aplikanta.

Kako se aplicira?

Registracijom u PADOR sistemu i onlajn popunjavanjem prijave prema priloženom uputstvu u gore navedenom dokumentu.