konkurs
istekao

Grantovi u okviru programa Transformacione saradnje Ambasade Republike Češke

Naziv donatora

Ambasada Republike Češke

Rok za prijavu na konkurs

15.10.2017

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Od 8.000 € do 12.000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
  • Ljudska prava
  • Slobodan pristup informacijama
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Mediji
  • Mediji
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Od 1.2.2018 do 31.10.2018

Projektna dokumentacija

2553442_1787600_Formular.xls

Kako se konkuriše

Formular, popunjen na engleskom jeziku, šalje se na e-mail adresu: belgrade@embassy.mzv, predmet: „TRANSITION PROJECT“ uz naziv organizacije. Za potrebe popunjavanja formulara koristi se kurs češke krune: 1 RSD = 0,2217 CZK.