Grantovi za dodatne aktivnosti Evropskog partnerstva za biodiverzitet

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

28.03.2023

do 17 h

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Biodiverzitet

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Očekuje se da će drugi deo partnerstva nastaviti da doprinosi očekivanim ishodima navedenim u temi HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02-01: Evropsko partnerstvo za spas biodiverziteta za očuvanje života na Zemlji, za nastavak aktivnosti i nastavak već dogovorenih ishoda.

Kako se konkuriše

Svi predlozi moraju biti dostavljeni elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere sistema za podnošenje. Predlozi moraju biti potpuni i sadržati sve delove i obavezne anekse i propratnu dokumentaciju. Obrazac za prijavu će imati dva dela: • Deo A (popunjava se direktno onlajn) sadrži administrativne informacije o organizaciji podnosiocu zahteva (budući koordinator i korisnici i povezana lica), sažeti budžet za predlog. • Deo B (preuzima se sa sistema za podnošenje, popunjava i zatim sastavljen i ponovo postavlja kao PDF u sistem) sadrži tehnički opis projekta. • Aneksi i prateća dokumenta biće direktno dostupni u sistemu za podnošenje I moraju biti otpremljeni kao PDF datoteke (ili drugi formati koje sistem dozvoljava).