Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za istraživački projekat o uticajima ljudskih prava na politike/mere prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promena

Naziv donatora

Nemački institut za ljudska prava

Rok za prijavu na konkurs

12.09.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Predloge mogu podneti pojedinci, institucije ili konzorcijumi institucija i pojedinaca, a predlozi moraju da pokažu: Uspostavljenu stručnost u oblasti ljudskih prava u vezi sa klimatskim promenama; Akademsko istraživačko i izdavačko iskustvo. Nadalje, priedlozi bi trebali uključivati: Biografije i spiskove publikacija za istraživače/ ce koji će izvoditi projekat; Ekspoze od 2–3 stranice koji obuhvata aspekte koji će biti obuhvaćeni istraživačkim projektom; predloženu metodologiju i vremenski okvir za sprovođenje istraživanja; Finansijski predlog koji prikazuje osnovu za obračun kao dnevnu naknadu pomnoženu sa predviđenim brojem dana i prikazuje i neto cenu i bruto cenu uzimajući u obzir sve poreze (kao što je PDV).

Kako se aplicira?

Predloge poslati putem e -pošte na Jana Kind, kind@dimr.de, Tel. +49 30 259 359 484 Pitanja u vezi sa ovim projektnim zadatkom ili istraživačkim projektom možete uputiti na Nina Eschke, eschke@dimr.de, Tel. +49 30 259 359 46