Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za izradu Alternativnog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23

Naziv donatora

Agencija za borbu protiv korupcije

Rok za prijavu na konkurs

21.06.2017

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 2.256.500 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
  • Ljudska prava
  • Slobodan pristup informacijama

Podržane ciljne grupe

  • Opšta zajednica – građani

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Projektne aktivnosti moraju biti gotove do 15. marta 2018. godine.

Posebni zahtevi donatora

Da bi predlog projekta bio uzet u razmatranje potrebno je da potiče od podnosioca koji je stekao status udruženja prema Zakonu o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11) i koji je upisan u registar nadležnog organa; čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti borbe protiv korupcije, odnosno koji ima iskustva u implementaciji projekata iz oblasti borbe protiv korupcije; koji je podneo predlog projekta u konkursom predviđenom roku; koji je podneo predlog projekta koji se odnosi samo na jednu grupu aktivnosti formulisanih u tački 1.3.; koji je podneo predlog projekta na kompletno popunjenom formularu za podnošenje predloga projekta (aneks 1), formularu za budžet projekta (aneks 2) i sa potpunom osnovnom i pratećom dokumentacijom navedenom u tački 4. ovog uputstva.