Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za jačanje kapaciteta u pružanju kvalitetnih usluga ženama sa invaliditetom i ženama žrtvama silovanja

Naziv donatora

Agencija Ujedinjenih nacija za ravnopravnost polova i osnaživanje žena - UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Rok za prijavu na konkurs

15.09.2017

23:00

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Od 50.000 $ do 68.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava

Podržane ciljne grupe

  • Organizacije civilnog društva
  • Žene – opšta populacija
  • Žrtve porodičnog nasilja

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Od oktobra 2017. do oktobra 2019. godine.

Kako se aplicira?

Slanjem kompletne projektne dokumentacije na e-mail info.serbia@unwomen.org